CUCA NELLES: A hurtadillas

CUCA NELLES: A hurtadillas

NELLES, Cuca: A hurtadillas. Galería Juan Silió, 2008.

Catálogo editado con motivo de la exposición individual celebrada en 2008.
Texto de Mónica Álvarez Careaga. 40 páginas.

// 15€

If you'd like to receive this catalogue, please fill in the application form.

Name and last name:

E-mail:

Postal address: